Láske sa treba učiť

Kniha pre rodičov, ktorí chcú ako prví hovoriť svojim deťom o emóciách, vzťahoch a sexualite.

Objednať

Pre deti vo veku 4 – 7 rokov

Cesta objavovania.

Vydajte sa so svojimi deťmi (od štyroch do siedmich rokov) v rodine na cestu objavovania emócií, vzťahov a sexuality. Kniha je určená v prvom rade rodičom, ktorí chcú začať o sexualite hovoriť so svojimi deťmi komplexne, prepojiť telesnosť s emóciami a so schopnosťou vytvárať vzťahy.

Ukážte deťom, že sexuálna výchova nie je niečím tajným, ale príležitosťou vyjadriť svoju jedinečnú osobnosť v emóciách, vo vzťahoch a v širších súvislostiach. Rodičom to dáva priestor byť prvými a zároveň môžu mať v rukách, čo sa ich deti dozvedia o tejto téme. Predbehnú tak „informovaných“ rovesníkov či internet.
.

Príručka pre rodičov

Príručka pre rodičov

Spoľahlivý sprievodca a odborník.

Dospelí neraz dokážu o tejto téme hovoriť medzi sebou bez ťažkostí, môže sa však stať, že pred svojimi deťmi nebudú schopní nájsť tie správne slová, ten správny tón alebo vhodný čas na rozhovor.

Spolu s ilustrovanou knihou dostanú rodičia a vychovávatelia do rúk samostatnú príručku, o ktorú sa budú môcť oprieť pri témach afektívno-sexuálnej edukácie a zároveň  rešpektovať špecifické edukačné a kognitívne požiadavky detí. Bude im k dispozícii ako externý poradca pri výchove ich detí na ceste za dobre prežívanou sexualitou.

AUTORI

Autori

Odborníci v oblasti výchovy a vzdelávania.

Ezio Aceti, psychológ, psychoterapeut, je docentom a vychovávateľom v mnohých inštitúciách a organizáciách. Je autorom početných publikácií v mnohých jazykoch.
Stefania Caglianiová, psychologička, konzultantka a vychovávateľka, sa viac ako desať rokov venuje edukácii detí a rodičov ako koordinátorka Centier pre detský vek.
Odborná konferencia

Povedali o knihe

Aké sú prvé reakcie známych ľudí, ktorí knihu prečítali?

„Konverzácie s deťmi o chúlostivých témach nie sú tie najjednoduchšie. Preto je skvelé, že vychádza kniha, ktorá podáva tieto témy veku primeraným spôsobom a o ktorú sa rodičia môžu oprieť.“

Slávka Kubíková, autorka bestselleru Klub nerozbitných detí

Knižka Láske sa treba učiť ma prekvapila triezvym pohľadom na oboznámenie detí so svetom intimity. S nadšením som sledoval, že tento svet neohraničuje iba na telesné záležitosti, ale rodičov a detí prevádza aj priestorom emócií a identity. Moje deti by ju do rúk celkom iste dostali.“

Peter Podlesný, zakladateľ internetového magazínu Mužom.sk

„Kniha pomôže deťom a rodičom rozprávať o citlivých témach pravdivo a s úctou. Pomôcť deťom rozvíjať schopnosť milovať a prejavovať lásku je najväčší dar, ktorý im môžete dať.“

Zuzana a Marián Čaučíkovci, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

„Odborné a jasné vysvetlenie telesnosti v súlade s citovosťou tu pomáha pravdivo objavovať osobnosť dieťaťa. Sexualita je tu vysvetlená nie iba ako telesný pud, ale ako vznešený impulz lásky, ktorá sa daruje.“

Ľudovít Pokojný, katolícky kňaz a zakladateľ Materskej školy bl. Zdenky Schelingovej

„Nie je ľahké začať s deťmi rozhovor na tému lásky, sexuality, rodičovstva. Kniha ponúka spôsob, ktorý sa nezačína hlbokým napätým nádychom. Bohatými ilustráciami, stručným textom a overovaním pochopenia kreslenými cvičeniami kniha sprevádza Lucku a Samka cez krajiny tela, emócií a smerovania k dospelosti.“

Katarína a Tomáš Lenczovci, rodičia 5 detí

Odborná konferencia v Bratislave (19. september 2020)

Ako na sexuálnu výchovu? Je to na nás! Láske sa treba učiť

Otvárame tému, ktorá je na Slovensku stále tabuizovaná, no zároveň je veľmi dôležitá pre zdravú výchovu detí a mladých. Vytvárame priestor pre rodičov, pedagógov a vychovávateľov diskutovať a získať komplexné informácie o tejto téme od odborníkov zo Slovenska a zahraničia.

DOOBEDNÝ PROGRAM:
9.00-12.30
Ezio Aceti – Rast: nádherné dobrodružstvo (vývoj dieťaťa)
Stefania Cagliani – Citový kompas, orientovanie sa v afektívnom a sexuálnom svete dieťaťa
Ezio Aceti a Stefania Cagliani – Adolescenti: v ústrety autentickým vzťahom lásky

Ezio Aceti, taliansky psychológ, psychoterapeut, je docentom a vychovávateľom v mnohých inštitúciách a organizáciách. Je autorom početných publikácií v mnohých jazykoch. Autor knihy Láske sa treba učiť.

Stefania Caglianiová, talianska psychologička, konzultantka a vychovávateľka, sa viac ako desať rokov venuje edukácii detí a rodičov ako koordinátorka Centier pre detský vek. Autorka knihy Láske sa treba učiť.

12.30 – 13.45 Obedná prestávka
POOBEDNÝ PROGRAM:
13.45 – 15.45
Slávka Karkošková – Vieme deti ochrániť pred sexuálnym zneužitím?
Lívia Halmkan – Pornografia v mobiloch našich detí. Čo to urobí s ich vzťahmi?
Joseph Hegglin – Keď masturbácia nie je tabu
16.15 – 17.30
Výzvy budúcnosti: mladý človek vo svete, ktorý sa mení (koncept vzťahovosti)
Panelová diskusia s odborníkmi – Ezio Aceti, Jozef Hegglin a Lívia Halmkan

doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. sa dlhoročne venuje výskumnej, publikačnej a lektorskej činnosti v oblasti problematiky sexuálneho zneužívania detí (CSA). Je členkou Komisie Konferencie biskupov Slovenska pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých a členkou Centra na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity. 

Lívia Halmkan vyštudovala grafický dizajn vo Veľkej Británii, po návrate na Slovensko sa venuje aj projektu Tlakový hrniec, kde rieši diskusie na stredných školách na témy ako manželstvo, vplyv pornografie na intimitu, ale aj hodnota ľudského života. S rodinou žije v Banskej Bystrici.

ThLic. Jozef Hegglin, MSC Narodený 1946 v Lucerne. Absolvoval štúdium filozofie vo Freiburgu a teológie v Štrasburgu, kde mu bol udelený titul ThLic. Za kňaza bol vysvätený v roku 1972 a pracoval vo Švajčiarsku vo Francúzsku, na Kiribati a v súčasnosti na Slovensku. Jeden rok študoval duchovné sprevádzanie na Inštitúte ISL v Chicagu. Absolvoval viaceré kurzy a výcviky v oblasti ignaciánskej spirituality a psychológie v Nebraske a vo Filadelfii USA, v Paríži a v Mníchove. Posledných 15 rokov vedie duchovné cvičenia a rôzne programy v „Dome Srdca Ježišovho“ v Nitre.

Kontaktujte nás

Cesta za objavovaním pokračuje

Ak máte otázky k tejto téme, postrehy ku knihe, či chcete sa ako prví dozvedieť o nasledujúcich dieloch knihy Láske sa treba učiť, kontaktujte nás vyplnením formulára.