Láske sa treba učiť

Kniha pre rodičov, ktorí chcú ako prví hovoriť svojim deťom o emóciách, vzťahoch a sexualite.

Kúpiť knihu

Pre deti vo veku 4 – 7 rokov

Cesta objavovania

Vydajte sa so svojimi deťmi (od štyroch do siedmich rokov) v rodine na cestu objavovania emócií, vzťahov a sexuality. Kniha je určená v prvom rade rodičom, ktorí chcú začať o sexualite hovoriť so svojimi deťmi komplexne, prepojiť telesnosť s emóciami a so schopnosťou vytvárať vzťahy.

Ukážte deťom, že sexuálna výchova nie je niečím tajným, ale príležitosťou vyjadriť svoju jedinečnú osobnosť v emóciách, vo vzťahoch a v širších súvislostiach. Rodičom to dáva priestor byť prvými, a zároveň môžu mať v rukách, čo sa ich deti dozvedia o tejto téme. Predbehnú tak „informovaných“ rovesníkov či internet.

Príručka pre rodičov

Pre deti vo veku 8 – 11 rokov

Cesta objavovania pokračuje

Môže sa zdať, že rozprávanie o sexualite, emóciách a vzťahoch s deťmi od ôsmich do jedenástich rokov, je uskorené. No doba, v ktorej žijeme, nás i naše deti ženie vpred rýchlejšie, akoby sme si azda priali.

Rodičia a vychovávatelia, ktorí túžia odovzdať pravdivé a úplné informácie o kráse ľudského tela, o fyzických, psychologických a emočných zmenách v období dospievania, môžu vstúpiť do osobných rozhovorov s deťmi. Byť prví a viesť s deťmi úprimný dialóg o svojej sexualite. Nepredbehnú vás tak ich kamaráti či internet, ktorí ich môžu zahrnúť polopravdivými informáciami.

Príručka pre rodičov

Príručka pre rodičov

Spoľahlivý sprievodca a odborník

Dospelí neraz dokážu o tejto téme hovoriť medzi sebou bez ťažkostí, môže sa však stať, že pred svojimi deťmi nebudú schopní nájsť tie správne slová, ten správny tón alebo vhodný čas na rozhovor.

Spolu s ilustrovanou knihou dostanú rodičia a vychovávatelia do rúk samostatnú príručku, o ktorú sa budú môcť oprieť pri témach afektívno-sexuálnej edukácie a zároveň rešpektovať špecifické edukačné a kognitívne požiadavky detí. Bude im k dispozícii ako externý poradca pri výchove ich detí na ceste za dobre prežívanou sexualitou. Oba diely ponúkajú samostatnú príručku pre rodičov.

AUTORI

Autori

Odborníci v oblasti výchovy a vzdelávania

Ezio Aceti (IT), psychológ, psychoterapeut, je docentom a vychovávateľom v mnohých inštitúciách a organizáciách. Je autorom početných publikácií v mnohých jazykoch.

Stefania Caglianiová (IT), psychologička, konzultantka a vychovávateľka, sa viac ako desať rokov venuje edukácii detí a rodičov ako koordinátorka Centier pre detský vek.

Kúpiť knihy

Povedali o knihe

Aké sú prvé reakcie známych ľudí, ktorí knihu prečítali?

„Konverzácie s deťmi o chúlostivých témach nie sú tie najjednoduchšie. Preto je skvelé, že vychádza kniha, ktorá podáva tieto témy veku primeraným spôsobom a o ktorú sa rodičia môžu oprieť.“

Slávka Kubíková, autorka bestselleru Klub nerozbitných detí

Knižka Láske sa treba učiť ma prekvapila triezvym pohľadom na oboznámenie detí so svetom intimity. S nadšením som sledoval, že tento svet neohraničuje iba na telesné záležitosti, ale rodičov a detí prevádza aj priestorom emócií a identity. Moje deti by ju do rúk celkom iste dostali.“

Peter Podlesný, zakladateľ internetového magazínu Mužom.sk

„Kniha pomôže deťom a rodičom rozprávať o citlivých témach pravdivo a s úctou. Pomôcť deťom rozvíjať schopnosť milovať a prejavovať lásku je najväčší dar, ktorý im môžete dať.“

Zuzana a Marián Čaučíkovci, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

„Odborné a jasné vysvetlenie telesnosti v súlade s citovosťou tu pomáha pravdivo objavovať osobnosť dieťaťa. Sexualita je tu vysvetlená nie iba ako telesný pud, ale ako vznešený impulz lásky, ktorá sa daruje.“

Ľudovít Pokojný, katolícky kňaz a zakladateľ Materskej školy bl. Zdenky Schelingovej

„Nie je ľahké začať s deťmi rozhovor na tému lásky, sexuality, rodičovstva. Kniha ponúka spôsob, ktorý sa nezačína hlbokým napätým nádychom. Bohatými ilustráciami, stručným textom a overovaním pochopenia kreslenými cvičeniami kniha sprevádza Lucku a Samka cez krajiny tela, emócií a smerovania k dospelosti.“

Katarína a Tomáš Lenczovci, rodičia 5 detí

Kontaktujte nás

Objavujeme a poznávame ďalej

Ak máte otázky k tejto téme, postrehy ku knihe, či chcete sa ako prví dozvedieť o nasledujúcich dieloch knihy Láske sa treba učiť, kontaktujte nás vyplnením formulára.